Afschaffen Bank Geheim en Belasting Paradijzen

Posted: 13/02/2013 in Maatschappij, NL
Tags: , , , , , , ,

englishitalianoespañol

Europese Lente 2013 en de afschaffing van het BankGeheim

IMHO wat er moet gebeuren,  is dat alle  NGOs én ProtestDemonstraties zich ALTIJD moeten richten OOK op het sluiten van BelastingParadijzen en de volledige afschaffing van het BANK GEHEIM.

De oorsprong van alle grote wereldproblemen ligt in de Corruptie op hoog niveau, dat gevoedt door Zwart Geld, uit de BelastingParadijzen, waar ze hun macht uit halen. Een schatting is dat 25 – 30% van het totale wereldkapitaal omgaat in de “SchatEilanden”.

Dit geheime kapitaal financiert via de grootschalige (politieke en bedrijfs) corruptie: oorlogen, schending van de mensenrechten, georganiseerde misdaad en grootschalig onrecht in het algemeen!

Dit grootschalig onrecht kan alleen maar bestreden worden met een evenredig grootschalig protest en druk vanuit de publieke opinie. Het “Afschaffen BankGeheim en Sluiten van BelastingParadijzen” zou gewoon steevast zo’n significant onderdeel uit moeten maken van alle protestdemonstraties van NGOs en Activisten, dat het altijd en aan alle kanten ervan gonst, zodat noch politici, noch de banken, noch de markten en  multinationals eronderuit kunnen.

Organisaties zoals Greenpeace, Artsen zonder Grenzen of Amnesty International zouden hun handen ineen moeten slaan en elk van hun altijd de afschaffing van het bankgeheim en belastingparadijzen als eis opnemen in hun uitingen. En de Europese Lente 2013 zou een uitstekend begin daarvan kunnen betekenen en moeten zijn!

De strijd tegen de overdreven “austerity” is in feite niet anders dan een strijd tegen verborgen kapitaal op de “schateilanden”.

Een lang proces in stappen

Het volledig ontmantelen van de grootste Globale fraude zal natuurlijk niet zomaar in één keer bereikt worden. Maar als de autoriteiten zich maar bereid beginnen te tonen om te luisteren (onder sociale druk!), dan kan er stap voor stap naartoe gewerkt worden, in een proces wat wel enige jaren zal duren, maar dat is te verhapstukken.

Een mogelijke eerste stap is wellicht: het direct met gevangenis strafbaar stellen van alleen al het hebben van een rekening in een BelastingParadijs (zowel individuen als de directeuren van bedrijven – wat het tot één van hun eerste verantwoordelijkheden maakt), en het confisceren van het geld op die rekening voor de staat. Als het geld niet vrijgegeven wordt aan derden, dan mogelijk compenseren met strafverlichting voor de verantwoordelijke figuur bij medewerking om het over te schrijven. Daarom mag de straf intieel ook best onevenredig zwaar zijn. Desalniettemin, bij kapitalen van boven de 10 miljoen Euro, zou het zelfs beschouwd kunnen worden als een  misdaad tegen de mensheid. Want datzelfde geld in een trasparante geldstroom, zou al levens kunnen redden.

 

 

Comments
  1. […] Afschaffen BelastingParadijzen en BankGeheim […]

  2. […] Afschaffen BelastingParadijzen en BankGeheim […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s